НИМХ заплашен да затвори до месец! България остава без прогноза за времето!


Липса на средства поставят пред затваряне института по хидрология и метеорология на БАН. Предложението на НИМХ за осигуряване на необходимите средства за 2018г. от партида „Развитие“ на БАН е отклонено, независимо, че при разпределението на бюджета за 2018 г. на БАН-Администрация са предоставени 500 000 лв. от тази партида.

Зам.-председателят на БАН чл.-кор. К. Хаджииванов е отправил открито заплаха към проф. Брънзов, 

че през есента предстои смяна на ръководството на НИМХ, която може и да не бъде смяна и всъщност, контролът върху НИМХ може да мине в други ръце, тъй като УС на БАН избира директорите на институтите. Едва ли подобно изказване се нуждае от допълнителен коментар, освен че е твърде обезпокоително. Взето е решение ръководството на Академията да нареди извършване на проверка за установяване финансовото състояние на НИМХ. При създадената ситуация, от  НИМХ  считат,  че такава вътрешна проверка не се вписва в принципите на независимост и обективност и проверяващите от БАН-Администрация няма да са непредубедени и безпристрастни. Според  НИМХ  такава проверка трябва да се извърши от външни за БАН контролни органи.  За да се реши  проблема с НИМХ, проверката  трябва да обхване всички структурни звена на БАН, включително БАН-Администрация. Според работещите в института само така, ще се получи ясна картина за разпределянето и разходването на публичните средства в БАН.

Обещаните пред Министър Вълчев 120 000 лв. от страна на БАН все още не са предоставени на НИМХ.

Предвид всички, неспазени до момента обещания от ръководните органи на БАН,  от НИМХ настояват ръководството на БАН да поеме отговорността си за кризата в Националната хидрометеорологична служба на Р България и последствията от нея.

Коментари

ФЕСЙБУК

ФЕЙСБУК