Деси Танева раздала неправомерно 237 мил. евро

Петчленен състав на Върховният административен съд вероятно ще потвърди репението на по-долна инстанция за отмяната на наредба за измяна на подмярка 4.1,  от европейската програма за развитие на селските райони, чийто бюджет е 237 млн. евро., издадена от Десислава Танева като министър на земеделието през 2015 година.
Експерти в сектора коментираха за bezdelnik.live,

че ако ВАС отмени окончателно наредба 9 на МЗХ по подмярка 4.1, може да се окаже, че парите са неправомерно раздадени на фермери.

Бомба за половин милиард лева тиктака в бюджета и земеделието

Решението на тричленен състав на ВАС от 17 октомври по жалба на Националния съюз на земеделските кооперации (НСЗКБ) с председател Явор Гечев потвърди, че Министерството на земеделието, под ръководството на бившия министър Десислава Танева, е допуснало множество административни пропуски и е взело незаконосъобразни решения, като твърди и жалбоподателя НСЗКБ. Жалбоподателите посочват още, че Комитетът за наблюдение на ПРСР 2014–2020 г. е взимал неприсъствени решения, което е в строг разрез с правилата. 

Всяка европейска програма има подобен комитет

който е колективен орган за наблюдение на действията по дадена програма. Членовете ѝ се назначават от министъра, като в него влизат академици, общественици и представители на неправителствения сектор.

"Основните оплаквания на жалбоподателя касаят допуснати съществени процесуални нарушения в процедурата по издаването на НИД на Наредба № 9/2015 г. във връзка със задължителното участие на консултативен орган – Комитета за наблюдение на ПРСР 2014 – 2020 г.". Вижте във видеото към новината, какво казаха още адв. Диньо Бозаджиев и Явор Гечев.

Коментари

ФЕСЙБУК

ФЕЙСБУК