РАЗСЛЕДВАНЕ: Wild City Асеновград- работи седем години незаконно!


"Едно кътче от рая, в което ще се насладите на прекрасна природа, топло посрещане, удоволствието от ездата и усещането, че сте самите себе си." гласи рекламната информация публикувана във фейсбук страницата на Wild City"- Асеновград
Луксозният комплекс “Wild Сity” намиращ се в близост до с. Горнослав, работи и приема гости, въпреки, че е незаконно изграден и работи без разрешителни и лиценз за извършване на търгвосака дейност. 

Хотелският комплекс целогодишно и предлага услуги, като езда, лов и риболов и посреща гости от 05.06.2010 г., като не издава фактури и касови бележки и към настоящия момент все още се води строителен обект. 

Проверка на bezdelnik.live установи, че на практика комплекса от седем години има издаден единствено Акт 14 което фактически означава груб строеж без право на дейност по предназначение. 

Тъй като сградите и постройките в “Wild Сity”, 

не отговарят на изискванията по закон и архитектурния план, на практика той няма, как да получи Акт 16 за да започне да извършва законно своята дейност. 

Съмнителни сделки и прехвърляния лъсват в документите и за собственост на скандалният комплекс “Wild Сity”, а щетите за общината и държавата от данъци са за милиони левове.
Експерти, към които се обърнахме, за справка заявиха, че разрешението за строеж губи силата си, ако в срок от 3 години не е започнало строителството или в продължение на 5 години от започването му не е завършен грубия строеж на сградата. В противен случай строежът може да бъде извършен само след презаверяване на разрешението за строеж /Чл. 153, ал.2 ЗУТ /. 

Емил Атанасов    
Извадка от документите за собственост, с която разполагаме показва, че Григор Дионисиев Атанасов, в качеството си на собственик и управител на „Палада-97” ЕООД, с Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот от 15.11.2013 г. издаден от Нотариус Елена Лардева, рег. № 608 на НК е извършил сделка за покупко-продажба на  имот,  за сумата от 6 894,40 лева.

Григор Дионисиев Атанасов, в качеството си на собственик и управител на „Палада-97” ЕООД е прехвърлил с нотариален акт за учредяване право на строеж от 15.11.2013 г. издаден от Нотариус Елена Лардева, рег. № 608 на НК, своето право на строеж върху същия този имот за сумата от 2 793,50 /две хиляди седемстотин деветдесет и три лева и 50 ст./ лева, въпреки че една година по рано има вече издаден Акт - 14,  
издаден на 08.10.2012 г. с възложител Силвия Владова Ковачева.


Според Нотариалния акт за учредяване право на строеж и Нотариалния акт за покупко-продажба обаче, госпожа Ковачева е станала собственик, една година след това или на 15.11.2013 г.

Оценителски доклад за пазарната стойност на правото но собственост върху същия недвижим имот в едно с построените незаконни сгради определя неговата цена на 513 300 лева.

Логичен е въпроса - извършена ли е фиктивна сделка?

Ощетена ли е Община Асеновград от приходи от Местни данъци и такси във връзка с продажбата на правото на строеж, след като тогава е имало вече построени сгради?

От писмо с изх.№ 12-00-163/11.03.2015 г. на община Асеновград с което bezdelnik.live, разполага, става ясно че има издадени констативни актове за започване на административни производства и за премахване на строежа, но реални действия за премахване на незаконните постройки, до настоящия момент вече седма година - няма.

Имота пък на който е изградено селището попада и в мрежата на „Натура 2 000”, но общината отново мълчи.В “Wild Сity” има изградена конюшня за тридесет коня,

към която няма изградени съоръжения за събиране на оборски тор. Водоподаването в хотелската част, ресторанта и сервизните помещения в комплекса се извършва самостоятелно чрез незаконен кладенец на в непосредствена близост до манежа и конюшните.
ОЩЕ: Разговор по телефона с Емил Атаноасов, брат на Григор Дионисиев Атанасов
Изпражненията на конете вероятно попадат директно в питейната вода консумирана от гостите на „Wild City”.

Водата се изпомпва и събира в пластмасови бидони без да преминава през пречиствателно съоръжение. За кометнар потърсихме и Емил Атанасов - инвеститор и управител на комплекса вижте какво ни отговри във видеото. 


Коментари

ФЕСЙБУК

ФЕЙСБУК