Мирена Филипова: Богатите са все по-богати със съучастието на политическия елитМирена Филипова е журналист и PR. Работила е като политически съветник в 42-то и 43-то НС. Координатор е на гражданската инициатива "Да спрем машината за неравенство! За справедливи данъци"‚ в интервю за  bezdelnik.live.

Какво представлява машината на неравенството?

Нарекохме така нашата инициатива, тъй като България през 2016 г. се изкачи на първото място сред страните в ЕС по неравенство в доходите. Бедните у нас стават все повече и все по-бедни, а малка група много богати продължава да увеличава своето богатство. Същевременно авторитетни международни проучвания поставят нашата държава на незавидни позиции по отношение на борбата с неравенство. Според международната организация "Оксфам", един от основните механизми за намаляване на неравенството е данъчната политика, а България заема 142 място от 151 изследвани държави по отношение на своята данъчна политика и нейното влияние върху неравенството. Казано иначе, вместо да намалява неравенствата, българската данъчна система ги увеличава. Ето защо решихме, че данъчната ни система, която няма аналог в ЕС, може да се нарече "машина за неравенство". Категорично вярваме, че е време тази машина да бъде спряна.
Мирена Филипова

Какви промени предлагате и в кои закони?

Промените са в два данъчни закона - Законът за ДДС и Законът за данъците върху доходите на физическите лица, но и двете промени се гласуват с годишния бюджет на държавата, тъй като касаят цялостната бюджетна рамка. Първата промяна е свързана с въвеждането на диференцирани ставки на ДДС за някои стоки от първа необходимост - хляб, вода, лекарства, детски храни, книги и учебници. Предлагаме сегашната ставка от 20% за тези стоки да се намали до 9%, колкото е в момента за туризма. България е едва втората страна в ЕС, която не прилага подобна политика на диференцирани ставки на ДДС.

Второто предложение се отнася до облагането на доходите на всеки работещ - в момента, независимо какво е вашето възнаграждение, целият ви доход се облага с 10% данък. Това е практика, която не съществува никъде в Европейския съюз, така че предлагаме европеизиране на данъчната ни система и в това отношение. Настояваме за въвеждане на необлагаем минимум до размера поне на текущата минимална работна заплата. 

Това означава, че за първите изкарани от вас 510 лева няма да дължите данък. 

Облагането ще започва след това - при 600 лева заплата ще дължите данък само върху 90 лева, при 1000 лева заплата - върху 490 и т.н. (това са суми преди удържане на осигуровки) Ако работите на минимална заплата, тя няма да бъде облагана. Тази мярка ще остави разполагаем доход от около 45 лева месечно в джоба на всеки работещ. Тези пари за един човек работещ на минимална работна заплата са съществени - това е един хляб повече на ден, два билета за театър, две книги.

Какво ще се промени с предлаганите от вас промени?

На първо място предлагаме да направим първа крачка за връщане на част от отнетата преди 10 години справедливост. При голямата данъчна реформа на  

Тройната коалиция, която спокойно може да бъде наречена и "преврат", 

една малка група от обществото беше облекчена, а тежестта падна върху хората с ниски и средни доходи. Въведена беше данъчна система, която не действа никъде в Европейския съюз, тоест тези промени ще ни доближат до съюза, в който твърде често сме членове само на хартия. Конкретните ефекти за всеки гражданин вече бяха споменати - в джоба на всеки работещ, ще остават месечно средства, които ще могат да бъдат използвани по предназначение, а същевременно някои стоки от първа необходимост, ще поевтинеят. Това ще облекчи хората в най-затруднено положение и ще намали поне малко тежката ситуация, в която се намира мнозинството от българските граждани. Над 40% от българите, според Евростат, живеят в риск от бедност и социално изключване, което е много над средния процент по този показател в ЕС.


С кои политически сили говорихте и как беше прието това от депутатите?

Поканихме всички парламентарно представени партии, както и четири от комисиите. През изминалите две седмици осъществихме среща с Комисията за взаимодействие с неправителствените организации и жалбите на граждани, както и с председателя на Комисията по труда, социалната и демографската политика д-р Хасан Адемов. Имаме предвидена среща и с партия ГЕРБ. За нас беше важно да представим на хората, които са ангажирани с промени в законодателството желанието на над 30 000 български граждани. Ще се види как са го приели, ако се стигне до гласуване.

Имате ли финансов разчет, какво би струвало, как ще се отрази това на бюджета?

Преди всичко е важно да отбележим, че ние сме граждани, които настояват за промяна на една очевидна несправедливост. Когато имате проблем с тротоара в квартала, не внасяте в общината финансов разчет и план за преустройство, а просто казвате, че има проблем и настоявате той да бъде решен. Може ли някой да отрече, че в България има проблем с неравенството? Може ли някой да отрече тежката социално-икономическа ситуация? Може ли някой да отрече, че данъчна система като тази в България не действа никъде в ЕС? Политиците са тези, които трябва да изберат най-добрия начин, по който да компенсират фискалния ефект на двете мерки. Очевидно всичките им колеги в Европейския съюз са открили такъв начин.

Разбира се, сред подкрепящите инициативата хора и организации има достатъчно авторитетни икономисти и ние имаме своите разчети. 

Прекият фискален ефект от двете мерки ще бъде между 1,5 и 2 млрд. лева, но това далеч не означава, че тези пари ще бъдат "изгубени".

На първо място, те ще се останат в джоба на хората, а това ще увеличи потреблението и ще раздвижи икономиката. Икономистите използват термина "мултипликатор", който най-просто може да бъде обясненен така: когато работите за ниски или близки до средните доходи, вие нямате възможност да спестявате. Образно казано, парите ви остават "горещи" - завъртат се обратно в икономиката, тъй като отиват за потребление, за разлика от доходите на най-богатите, които отиват на влог в банката. Както вече стана дума, 40 лева месечно веднага ще бъдат "освободени" за закупуване на стоки от първа необходимост, което означава, че производителите на тези стоки също ще спечелят, а повишеното търсене ще създаде предпоставки за отваряне на нови работни места. В този смисъл е трудно да бъде изчислен прекият "негативен" ефект върху бюджета.

Какви мерки ще предприемете, ако отново не ви обърнат внимание и проблемът бъде "заметен" и игнориран от политиците?

Ще изчакаме изтичането на законовия срок за отговор от  Народното събрание. Изпратили сме становище и към Комисията по бюджет и финанси и очакваме да бъдем поканени на разискванията по второ четене на бюджета. Ще продължим да популяризираме инициативата и да се борим за ограмотяване на хората по данъчни въпроси. Ще се опитаме да разчупим мантрите, които се опитват да ни втълпяват от телевизионните студия вече десет години. Дебатът е открит и ние сме готови да го водим.

Коментари

  1. Много повърхностна публикация. Гледа се само "1 педя пред носа". Никой не повдига въпроса за генезиса на натрупване на богатството на тази "Троица"-Симеон(австро-унгарски евреин-ционист), Сергей(украински евреин-комунист) и Ахмет(турчеещ се циганин от ДС нс БКП)-всичките в схема на Интернационалът за източване на България(и света).

    Ако ще "намалявате разлика в богатството" започнете от намаляване на богатството на династията Ротшилд, която "купува политици и не само в България"(думи на масонския писател Недков).

    ПОЛИТИЦИТЕ НЕ СА НИТО НАЙ-БОГАТИТЕ, НИТО ТЕ ВЗЕМАТ РЕШЕНИЯ. ТЕ СА САМО МАРИОНЕТКИ НА ПО-ГОЛЯМ СКРИТ ПЛАН! Ако този план не се вижда - значи не виждате из дъно проблема, който искате да решите.

    ОтговорИзтриване

Публикуване на коментар

ФЕСЙБУК

ФЕЙСБУК